Mijn afstudeeronderzoek naar online social presence

26 maart 2009 | In In de praktijk | Geen reacties

Vorig jaar heb ik voor de Universiteit Twente een experiment uitgevoerd naar de invloed van social presence op websites. Met social presence kunt u eenvoudig meer vertrouwen creëren in website. Ik zal in dit artikel uitleggen  wat social presence precies is en op welke manier je het kunt toepassen op je website.

Social presence: wat is dat?

Social presence is ‘het gevoel dat je samen bent met iemand anders’.

Social Presence wordt vaak in online interacties gebruikt om het vertrouwen in de communicatiepartner te vergroten. Communicatie op internet wordt namelijk vaak als minder betrouwbaar ervaren dan face-to-face communicatie, doordat de intenties van de ander niet direct verifieerbaar zijn. Meer vertrouwen kan worden opgewekt door een hogere mate van social presence doordat dit het bijdraagt aan het gevoel van persoonlijk contact. Dit zal ik hieronder uitleggen

Hoge en lage social presence op internet

In computer gemedieerde communicatie, zoals op internet, kan de interactie tussen mensen variëren van geen tot persoonlijk. En dus met een lage of hoge mate van social presence. Meer social presence op een website kan mensen kwetsbaar maken voor manipulaties, misleiding en ondoordachte verwerking van informatie. Hierdoor kan er een hogere instemming met verzoeken worden behaald. Dit bleek o.a. uit een onderzoek van Guéuen en Jacob (2004) waarbij het toevoegen van social presence aan een email zorgde voor meer instemming met een verzoek.

Per mail werd het verzoek gedaan of men mee wilde doen aan een onderzoek. In de helft van de mails was een foto toegevoegd van de afzender (hoge social presence) en in de andere helft was geen foto bijgevoegd (lage social presence). Uit de resultaten bleek dat men significant vaker instemde mee te werken aan het onderzoek wanneer ze de email mét foto hadden ontvangen. De social presence manipulatie heeft hierbij voor meer instemming gezorgd.

Social presence toepassen op internet

social presence

Uit mijn onderzoek bleek dat op internet het manipuleren van social presence een effectievere manier is om meer instemming te behalen met een verzoek op internet. Bij een hoger gevoel van aanwezigheid van een ander (hoge social presence) wordt meer instemming behaald op een verzoek.

Naar aanleiding van dit onderzoek kan worden aanbevolen op internet een hoog gevoel van social presence te creëren. Social presence kan op veel verschillende manieren worden toegepast op internet. Dit kan middels directe interactie met de communicatiepartner, bijvoorbeeld via de webcam of een chatprogramma. Echter hoeft er niet per se échte interactie plaats te vinden. Dit gevoel kan ook worden opgewekt door foto’s, tekst, video, 3D avatars, en in kunstmatige representaties van mensen (zoals Anna op de IKEA site)  of dierlijke intelligenties inclusief computers of een robot. Ook kan social presence worden verhoogd door een sociale toevoeging aan een website te maken, bijvoorbeeld door de bezoeker bij zijn naam aan te spreken.

Praktisch gezien kan dit bijvoorbeeld worden toegepast bij het online verzamelen van gegevens voor commerciële doeleinden, of het vragen van donaties op sites van goede doelen. Kortom, wanneer je mensen via een computer gemedieerd medium ergens mee wil laten instemmen werpt het zijn vruchten af om een gevoel van aanwezigheid van een ander te creëren.

Lees ook het gehele wetenschappelijke artikel wat ik heb geschreven over social presence op internet.

Tags:


Comments are closed.